MH  PROTOKOLL  Film från MH testet  (2,7MB)

2007-05-15

Domare 1 Carlsson Margretha
 

Känd mental status

 
 

 

( förklaring)
 

1a.Kontakt hälsning:   

4 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
 

1b.Kontakt samarb.:   

3 Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
 

1c.Kontakt hantering:   

3 Acceptera hantering.
 

2a.Lek 1 leklust:   

3 Startar långsamt, blir aktiv, leker
 

2b.Lek 1 gripande:   

3 Griper tveksamt eller med framtänderna
 

2c.Lek 1 grip/dragk:   

3 Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar
 

3a 1.Förföljande:   

3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 

3a 2.Förföljande:   

3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 

3b 1.Gripande:   

1 Nonchalerar föremålet. Alt. Springer inte fram.
 

3b 2.Gripande:   

2 Griper inte, nosar på föremålet.
 

4.Aktivitet:   

3 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 

5a.Avst.lek intresse:   

3 Intresserad, följer figuranten utan avbott.
 

5b.Avst.lek hot/aggr:   

1 Visar inga hotbeteenden.
 

5c.Avst.lek nyfiken:   

4 Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
 

5d.Avst.lek leklust:   

1 Visar inget intresse.
 

5e.Avst.lek samarb.:   

1 Visar inget intresse.
 

6a.Överr. rädsla:  

3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 

6b.Överr. hot/agg:   

1 Visar inga hotbeteenden.
 

6c.Överr. nyfikenhet:   

3 Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 

6d.Överr. kv. rädsla:   

2 Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
 

6e.Överr. kv. intr.:   

1 Visar inget intresse.
 

7a.Ljud rädsla:   

3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 

7b.Ljud nyfikenhet:   

2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
 

7c.Ljud kv. rädsla:   

1 Igen tempoförändring eller undanmanöver.
 

7d.Ljud kv. intresse:   

2 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
 

8a.Spöken hot/agg:   

2 Visar enstaka hotbeteenden.
 

8b.Spöken kontroll:   

3 Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
 

8c.Spöken rädsla:   

4 Uppehåller sig  huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
 

8d.Spöken nyfikenhet:   

4 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
 

8e.Spöken kontakt:   

3 Besvara kontakten från figuranten.
 

9a.Lek 2 leklust:   

1 Leker inte.
 

9b.Lek 2 gripande:   

1 Griper inte.
 

10.Skott:   

2 Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.